Siêu thị đệm Online.vn – Chuyên cung cấp các sản phẩm thương hiệu đến từ Belgium – Bỉ chính hãng. Nước Bỉ thuộc khu vực Tây Âu có kỹ thuật và sản xuất nhiều sản phâm kim loại tốt như cơ khí lắp ráp ô tô, thiết bị vận chuyển, dụng cụ khoa học, dệt may … các sản phẩm xuất xứ Belgium có chất lượng tốt được người tiêu dùng EU đánh giá cao và sử dụng rộng khắp.

Bilgium- Bỉ có 10 tỉnh và khu thủ đô là các đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Hạ nghị viện có 150 thành viên đ­ược bầu bằng tuyển cử phổ thông dầu phiếu theo chế độ đại diện tỷ lệ, nhiệm kỳ 4 năm. Th­ượng nghị viện gồm thành viên, trong đó 40 thành viên được bầu trực tiếp, 31 thành viên đư­ợc các hội đồng tỉnh bầu ra, 26 thành viên khác đư­ợc chỉ định và 1 thành viên còn lại là người thừa kế ngai vàng. Vua chỉ định Thủ t­ướng. Thủ t­ướng lãnh đạo cáe thành viên của Nội các. Các cội đồng của khu vực Flander, Wallonia và Bruxelles gồm các đại biểu và th­ượng nghị sỹ đư­ợc bầu từ từng khu vực.